728 x 90

گفتگو با محمود آزادنیا در باره اثر برگزیده اش در ترامپیسم 2

گفتگو با محمود آزادنیا در باره اثر برگزیده اش در ترامپیسم 2
گفتگو با محمود آزادنیا در باره اثر برگزیده اش در ترامپیسم 2

محمودآزاد نیا، کارتونیست و کاریکاتوریست،که موفق به کسب مقام دوم بخش کارتون دومین دوره مسابقه بین المللی ترامپیسم 2 شد، به ارائه توضیحاتی درخصوص محتوا و درونمایه اثر برگزیده اش و چگونگی رسیدن به ایده آن پرداخت.


محمود آزاد نیا هنگام گرفتن جایزه اش درترامپیسم 2

محمودآزاد نیا درگفتگو باسایت ایران کارتون ضمن اشاره به پرهیز ازارائه تعریف و تعبیر مشخصی در اثرش گفت : سعی کردم فضایی در این کارتون ایجاد کنم که به چند وجهی بودن آن بینجامد .وی سپس به ترسیم فضای این اثر پرداخت وگفت : دراین اثر، یک میز نهارخوری می بینیم با 6 صندلی ولی یکی ازصندلی ها خالی است ! این میز،تداعی کننده نشست 5+1 است و صندلی خالی هم متعلق به آمریکا است که از برجام خروج کرده است .وی دراین باره ادامه داد : یک مو ی زرد در غذا پیدا شده و یکی از کارکترها مو را برداشته و فریاد می کشد.انگار که مو ، به خاطر زرد بودن آن ، متعلق به ترامپ است.با خلق چنین فضایی خواستم نشان دهم که برغم خروج آمریکا ازبرجام ؛ همچنان دربرجام و وروابط بین الملل دخالت می کند و رد پاهایش پیداست.
آزاد نیا هدف از پرداخت به استعاره دورمیزغذا خوردن دراین کارتون را نشان دادن و حق مطلب ادا کردن خروج آمریکا از برجام عنوان کرد و سپس به سعی درایجادفضایی چشم نوازازلحاظ بصری درکارش اشاره و خاطر نشان کرد: رنگ زرد درتئوری نقاشی،مکمل رنگ بنفش است.بنا براین ، سعی کردم تم کارم را بنفش بگیرم و در نتیجه کل فضای اثر جزهمان موی زرد را بنفش کردم تا این زردی ، که تنها آپشن کلیدی من بود، دیده شود.

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر