728 x 90

محمود آزادنیا

 • ایران محمود آزادنیا
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  متولد21بهمن 1364 – مشهد

  آغاز فعاليت هنری:

  نقاشی را در سال 1379 زیر نظر پدرم آغاز کردم.

  نمایشگاه انفرادی

  • نمایشگاه انفرادی در کشور سوئد کاریکاتور 2013

  • نمایشگاه انفرادی در کشور ایران (مشهد/نگارخانه آرتین) نقاشی 2013

  • نمایشگاه انفرادی در کشور ایران (مشهد/نگارخانه اشراق) کاریکاتور 2012

  • نمایشگاه انفرادی در کشور مالزی ​​ کاریکاتور 2011

  • نمایشگاه انفرادی در کشور ایران (تهران​/خانه کاریکاتور) کاریکاتور 2011

  • نمایشگاه انفرادی در کشور پاکستان​​​ کاریکاتور 2010

  • نمایشگاه انفرادی در کشور پاکستان​ ​ نقاشی 2010

  نمایشگاه گروهی

  • بیش از 40 نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران/پرتغال /فرانسه/آلمان/لهستان/سوئد/مالزی/پاکستان/

  اسپانیا/چین/بلژیک/ایتالیا/ در زمینه کاریکاتور. نقاشی. و تصویرگری .

  مقام اول

  • طراحی صحنه برگزیده جشنواره سراسری بين المللي تئاتر دانشگاهيان ايران 2012

  • جشنواره AYACC چین ​ كاريكاتور 2012

  • جشنواره AYACC چین ​ كاريكاتور 2011

  • جشنواره تصوير سال سراسري​​ ​ كاريكاتور 2010

  • جشنواره كاريكاتور معلول و معلوليت سراسري​ ​ كاريكاتور 2009

  • نخستين جشنواره هنر در آينه مطبوعات سراسري​​كاريكاتور 2009

  • نخستين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر​كاريكاتور 2008

  همكاري با

  • روزنامه شهرآرا

  • روزنامه جام جم

  • روزنامه خبر

  • ماهنامه كيهان كاريكاتور

  • ماهنامه ايران كارتون

  • ماهنامه تاك

  • مدیر هنری نشریه تاک سری جدید ...

آثار (29)
                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران                              محمود آزادنیا - ایران
محمود آزادنیا - ایران

هنرمندان