728 x 90

نیکلا لیستس

 • کرواسی نیکلا لیستس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  نیکولا لیستس در سال 1960 در اسپلیت ، کرواسی متولد شد. وی در بسیاری از روزنامه ها و مجلات در سراسر جهان کار می کند (استرالیای غربی ، هایدهایمر، نوی پرس ، دی بریکه، کیگل ...). وی بیش از پنجاه جایزه بین المللی دریافت کرده است.

  اولین مجموعه کارتونی او در مجله ورزشی "SN-revija" منتشر شد.

آثار (24)
                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی                              نیکلا لیستس - کرواسی
نیکلا لیستس - کرواسی

هنرمندان