728 x 90

علی مریخی

 • ایران علی مریخی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  علی مریخی

  علی مریخی از گرافیست ها و کاریکاتوریست های به نام ایران است که کار حرفه ای خود را از سال 64 در روزنامه ابرار آغاز نمود.

   از وی که تحصیلکرده دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. تاکنون صدها کار گرافیکی و کاریکاتور در نشریات کشور به چاپ رسیده است.

   او عضو گروه کاسنی نیز بوده است.

  کاریکاتورهای مطبوعاتی مریخی دارای سبک خاصی است که در بعضی از موارد بااستفاده از زیرنویس با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.

  مریخی چیدمان نمایشگاه خود را به صورت تاریخی انجام داده است تا به این طریق تجربیات و بلوغ کاری خود را به نمایش بگذارد. وی به عنوان یک کاریکاتوریست حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی آثار خود را با تکنیک های متفاوت اجرای می کند و تیپ های کارهای او نمایشگر قدرت خلاقه وی دراین عرصه است.

آثار (46)
                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران                              علی مریخی - ایران
علی مریخی - ایران

هنرمندان