728 x 90

گفتگوی اختصاصی با محمدعلی خلجی

گفتگوی اختصاصی با محمدعلی خلجی
گفتگوی اختصاصی با محمدعلی خلجی

محمدعلي خلجی، کارتونیست و مدرس دانشگاه، متولد 1355همدان است. خلجی فارغ التحصيل كارشناسي تولید سیما(گرایش كارگرداني انيميشن) دانشكده صدا و سيما 1385 و فارغ التحصيل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه هنر تهران در سال 1390 است.

داوري چندين جشنواره داخلي و بین المللی، تدريس خصوصي هنرهای تجسمی، کارتونیست نشریات تخصصی ازجمله پیام ساختمان و خبرگزاری فارس، شركت مستمر در جشنواره هاي داخلي و خارجی و برپايی چندین نمايشگاه داخلي و خارجی در زمينه هنرهای تجسمی از جمله سوابق این هنرمند است.

خلجی دريافت 167 جایزه هنری (109 جایزه بين المللي و 58 جايزه داخلي) را فقط در زمینه کارتون در کارنامه اش دارد و جوايز متعدد ديگری هم در زمينه هاي مختلف هنری کسب کرده است. از جوایزی که این هنرمند در بخش کارتون کسب کرده است می توان به : جايزه بزرگ از سيزدهمين دوره جشنواره بین المللی كاريكاتور تايجون كره جنوبي 2004، کسب جایزه بزرگ از جشنواره بین المللی کاریکاتورFREE CARTOONWEB کشور چین 2006، جایزه ویژه از طرف رییس جمهوری ایتالیا برای اثر کارتونی با موضوع کودک و آینده از جشنواره فکس برای صلح ایتالیا 2010، کسب مدال برنز از دومین دوره جشنواره بین المللی کارتون سوریه 2006 ، جایزه ویژه روزنامه نگاران ترکیه از بیست وششمین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور ملا نصرالدین ترکیه 2006، جایزه ویژه از بیست و هفتمین دوره کاریکاتور بین المللیYOMIORY SHIMBUNژاپن 2005، و جایزه ویژه موفقیت از 27دوره جشنواره آیدین دوغان ترکیه 2010 اشاره کرد. با محمدعلی خلجی گفتگویی اختصاصی انجام داده ایم که می خوانید:

 

اولینکاریکاتورطنزشماچهبود؟

اولین کارتونی که کشیدم، طرحی بود که مردی نشسته روی مبل و در حال کتاب خواندن با نور تلویزیون است!

 

کارحرفه ایخودراازچهزمانیآغازکردید؟

کارحرفه ای را سال 89 زمانی که دانشجو بودم شروع کردم.البته چند سالی قبل از این دوران به صورت پراکنده کارتون می کشیدم

 

اولیناثرهنری شماچه بود؟

اولین اثر هنری من در زمینه کارتون همان طرح کتاب خواندن با نور تلویزیون بود.

 

اولینجایزهشماچهبود؟

یادم است که یک جشنواره دانشجویی سراسری در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد که من جایزه ویژه آن را  کسب کردم.

 

آخرینجایزهشماچهبود؟

جایزه بزرگ جشنواره دبیت لهستان که برایم خیلی دلچسب بود چون هم  تندیس دست ساز زیبایی دارد و هم جایزه نقدی خوب.

 

چگونهایدههایجدیدپیدامیکنید؟

با تمرکز روی موضوع جشنواره ها و درگیری ذهنی و بررسی کارها و طراحی ایده ها به ایده نهایی می رسم. پروسه ایده یابی یک روزه به دست نمی آید و .نیاز به مطالعه، کار دیدن و شرکت در رویدادهای هنری زیادی دارد تا ذهن پخته شود ودرگی ایده های مشابه نشود.

 

نظرشمادرموردشباهتهایاجتنابناپذیرچیست؟

شباهت درآثار همه هنرمندان وجود دارد. کسی نمی تواند منکر این موضوع شود. تمرکز و دقت بیشتر به ایده ها، پرهیزازاجرای ایده های اولیه ای که به ذهن می رسد و بررسی زیاد ایده باعث می شود تا حدود زیادی از این شباهت  ها جلوگیری  شود.

 

نظرشمادربارهسرقتعلمیچیست؟

به نظرم، سرقت ازه نوعی که باشد، کار زشت و ناپسندی است. متاسفانه هر روز از این ماجراهای سرقت را شاهدیم بخصوص در دنیای هنر کارتون. این اتفاق برای آثار من هم پیش آمده ولی این ماجرا هنوز تمام نشده و گاه و بیگاه شاهد این موضوع هستیم.

 

بهترینکاریکاتوریستایرانیکیست؟

زنده یاد کامبیز درم بخش

 

بهنظرشمابهترینکاریکاتوریستخارجیکیست؟

آرس کوبایی

 

بهترینکارتونی کهتابهحالدیدهایدچیست؟ 

آثار آنجل بولیگان و آرس را جزو بهترین کارتون ها می دانم و نمی توانم یکی را به عنوان بهترین اثر معرفی کنم.

 

چقدربرایایجادیکاثرهنریهزینهمیکنید؟

هر چقدر که لازم باشد.

 

ابزاروتکنیکشمابرایخلقآثارهنریچیست

مدادرنگی و اکولین و راپید.

 

ازکدامنرمافزاراستفادهمیکنید؟

کارهای من اکثرا دستی اجرا می شوند.

توصیهشمابههمکارانچیست؟

کار و مطالعه راهمزمان داشته باشند و دنبال حاشیه سازی هم نباشند.

 

 

نظرشمادرباره وضعیتکاریکاتوردرجهانچیست؟

به نظرم کارتون دیگر مثل سابق آن اوج را ندارد و از تب و تاب افتاده و رو به افول است.شاید این اتفاق از لحاظ تکنولوژی ها و رویدادهای جدید پیش آمده باشد.

 

آیاتابهحالباکارتونهایخودمشکلیداشتهاید؟

زیاد تا دل تان بخواهد. متاسفانه باعث اصلی این مشکلات، همکاران و دوستان هنری خودم بودند.

 

بهترینکارتانچهبود؟

کارتونی دارم که در آن کتاب را مثل دستگاه شوک نشان داده ام که باعث احیای انسان می شود.این طرح،  چندسال پیش جایزه سوم جشنواره وردپرس پرتغال را کسب کرد.

 

آیاتابهحالیککارتونفوریایجادکردهاید؟

بله. به تعداد زیاد.مخصوصا در کارتون های مطبوعاتی و سفارشی.

  

اگردوبارهمتولدمیشدید،چهشغلیراانتخابمیکردید؟

همین که هستم با اندکی تصمیمات که دیرگرفتم و اگر سنم به عقب برمی گشت زودتر و در سنین پایین انجام شان می دادم.

  

آخریننمایشگاه شماچهزمانیوچهزمانیبود؟

بیشتر درنمایشگاه ها ی گروهی کارتون شرکت کرده ام ولی الان چیزی به ذهنم نمی رسد.

 

هنرمندموردعلاقهشماجزدردنیایکارتونکیست؟

مجید مجیدی

 

آخرینکتابیکهخواندیدچهبود؟

کتاب نقاشی ایرانی ترجمه عربعلی شروه

 

بهنظرشماطنزآموختنی است؟

تا حدودی بله

 

آخرینکاریکاتورشماچهبود؟

طرحی بود که برای شب یلدا کار کردم.

 

نظرشمادربارهوبسایتایرانکارتونچیست؟

به نظر من سایت کامل و جامعی است و به نوعی مرجعی برای هنرمندان این عرصه است و باید از بانیان و زحمت کشان این سایت تقدیر و تشکر کرد.

 

شماری از آثار کارتون محمدعلی خلجی در ذیل می آید:

 

 

 

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر