728 x 90

تصویرسازی های داستانی محبوبه یزدانی در کتاب توک توکی

تصویرسازی های داستانی محبوبه یزدانی در کتاب توک توکی
تصویرسازی های داستانی محبوبه یزدانی در کتاب توک توکی

«توک توکی»، اثری داستانی برای کودکان و نوجوانان به نویسنده و تصویرگری محبوبه یزدانی است که نشر کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان ایران آن را منتشر کرده است.

«توک توکی»، داستان بچه «توکانی» است که تنبلی می کند و دوست ندارد پرواز یاد بگیرد؛ پدر و مادر توک توکی مهاجرت را بهانه کرده و توکی را ترک می کنند، اما پشت درختی پنهان شده و حواس شان به کارهای او است ، کلاغی وارد داستان می شود و راه و چاه پرواز و غذا خوردن را یادش می دهد.

در ادامه شماری از تصاویر داستانی این کتاب می آید :

 

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر