728 x 90

شروین کاکاوند

 • ایران شروین کاکاوند
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  شروین کاکاوند

  متولد: 25/7/1372 تهران

  فارغ التحصیل ارشد تصویرسازی

  هنرمند منتخب photo7pix  در بهمن 1394

  هنرمند منتخب انتشارات بابان در تیرماه 1396

  هنرمند منتخب آرتیگون گالری در تیرماه 1396

  هنرمند منتخب Artxbug  در شهر نیویورک در ماه October  در سال 2017

  هنرمند منخب Art Nouvea Gallery  در شهر Miami  در سال 2016

  طراح نقشه های باغ موزه قصر برای موسسه توسعه هنرهای معاصر 2019

  هنرمند منتخب ژوژمان 2019

  کارتونیست منتخب فراخوان بدسرپرست تنهاتر است 1398

  کارتونیست منتخب نجات جنگل از آتش (ECO_NGO)  1398

  کارتونیست منتخب  Catoonworld 1398   

  طراح برتر پوستر نمایشگاه عکس غلامرضا تختی و کشتی ایران 1398

  عکاس منتخب فراخوان عکس از برج میلاد 1398

   سوابق نمایشگاهی

  هنرمند منتخب و تقدیرشده نمایشگاه تصویرگری گروهی راویان در پردیس قلهک 1396

  هنرمند منتخب و تقدیرشده نمایشگاه تصویرگری گروهی گذر از رنجها 1397

  هنرمند منتخب و تقدیرشده طراح پوستر نمایشگاه جهان پهلوان تختی و کشتی ایران 1398

آثار (24)
                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران                              شروین کاکاوند - ایران
شروین کاکاوند - ایران

هنرمندان