728 x 90

محسن ظریفیان

 • ایران محسن ظریفیان
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  محسن ظریفیان از ایران

  در سال 1355 در بجنورد، ایران به دنیا آمد

  او کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشکده تکنولوژی دانشگاه امیرکبیر در تهران گرفت

  او از سال 1370 همکاری خود را در زمینه کارتون و تصویرگری با روزنامه ها و مجلات طنز و کاریکاتور، جام جم، همشهری، سرمایه، آفتاب امروز، توانا، زن، مشارکت و ... شروع کرد

  او در جشنواره های متعدد بین المللی کارتون شرکت کرده است

آثار (41)
                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران                              محسن ظریفیان - ایران
محسن ظریفیان - ایران

هنرمندان