728 x 90

مارسین بونداروویچ

 • لهستان مارسین بونداروویچ
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  مارسین بونداروویچ - لهستان
  مارسین بونداروویچ کاریکاتوریست و تصویرگر حرفه ای لهستانی است.او همچنین یک نقاش و عکاس تخصصی است.

  وی در سال 1976 در لهستان متولد شد.او اکنون به عنوان یک هنرمند آزاد در لهستان زندگی می کند.

  او به طور مرتب کارتون های خود را در چندین وب سایت منتشر می کند و با طیف گسترده ای از مجلات و روزنامه ها همکاری می کند. مارسین به تکنیک های سنتی (مانند نقاشی روغنی و اکریلیک ، نقاشی با مداد ...) و فناوری های گرافیکی دیجیتال (مانند تغییرات دیجیتال ...) تسلط دارد. ماركین روزنامه نگار بود ، موقعیتی كه او را واردار می‌کرد با دیدی انتقادی به همه چیز بنگرد و همین باعث شد برخی از آثار او با وقایع اجتماعی و سیاسی مرتبط باشند. در زمینه تصویرگری در مطبوعات با روزنامه های برتر لهستانی و بین المللی (از جمله Harvard Business Review Poland, Manager Magazin Polish Edition, Business Week Polish Edition, Newsweek Polish Edition, Poland Monthly, Le Monde Diplomatique Polish Edition ...) کار می‌کند.

  وی در چندین رقابت بین المللی جایزه گرفت. عضو هیئت داوران مسابقات بین المللی کارتون بود: اولین مسابقه بین المللی کارتون "ملا نصرالدین" - جمهوری آذربایجان 2008 ، سومین مسابقه بین المللی کارتون DON QUICHOTTE - "زبانهای جهانی" ، سومین مسابقه کاریکاتور و طنز کوتاه 2008 - زیکیسون .
  مارك در کنار این کارها همچنان بر برداشت خود را از جهان می افزاید و سورئالیست را با انسان‌انگاری و آناكرونیستی ترکیب می كند.تنها مهارت های دستی او نیست که باعث می شود هنرش بسیار خاص شود بلکه شخصیت خود هنرمند است.

  بیشتر نقاشی های وی با وقایع خصوصی زندگی و روند با تکامل روح هنرمند سروکار دارد و در عین حال با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.

  می توان گفت که کارهای وی بسیار فردی و اتوبیوگرافیک و در عین حال جهانی‌اند، به این معنا که محتوای استعاری و پیام اگزیستانسیالیستی دارند.

آثار (59)
                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان                              مارسین بونداروویچ - لهستان
مارسین بونداروویچ - لهستان

هنرمندان