728 x 90

کریستوف گرزوندزیل

 • لهستان کریستوف گرزوندزیل
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  در سال 1959 در میسلویس لهستان به دنیا آمد. او در سال 1984 از آکادمی هنرهای زیبای کراکوف، بخش گرافیک در کاتوویتس فارغ التحصیل شد. اولین کار طنز گرزوندزیل در سال 1977 در مجله لهستانی "کاروزلا" منتشر شد. هیچ یک از آثار او دوباره منتشر نشد! گرزوندزیل در ده ها نمایشگاه تیمی شرکت کرد. او هرگز نمایشگاه انفرادی نداشت. کریستوف گرزوندزیل بارها برای کارش جایزه دریافت کرده است. (و به قول خودش) که برایش مهم نیست! او عاشق خوردن پنکیک سیب زمینی، بریدن علف و جوکر بازی است. آخرین شوخی گرزوندزیل کسب عنوان بهترین کاریکاتوریست سال 2013 است.

  در سال 1959 در میسلویس لهستان به دنیا آمد. او در سال 1984 از آکادمی هنرهای زیبای کراکوف، بخش گرافیک در کاتوویتس فارغ التحصیل شد. اولین کار طنز گرزوندزیل در سال 1977 در مجله لهستانی " کاروزلا" منتشر شد. هیچ یک از آثار او دوباره منتشر نشد! گرزوندزیل در ده ها نمایشگاه تیمی شرکت کرد. او هرگز نمایشگاه انفرادی نداشت. کریستوف گرزوندزیل بارها برای کارش جایزه دریافت کرده است. (و به قول خودش) که برایش مهم نیست! او عاشق خوردن پنکیک سیب زمینی، بریدن علف و جوکر بازی است. آخرین شوخی گرزوندزیل کسب عنوان بهترین کاریکاتوریست سال 2013 است.

   

آثار (15)
                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان                              کریستوف گرزوندزیل - لهستان
کریستوف گرزوندزیل - لهستان

هنرمندان