728 x 90

مجید خسروانجم

 • ایران مجید خسروانجم
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  مجید خسروانجم از ایران

  کارتونیست ایرانی به پدیده اینستاگرام تبدیل می شود

  مجید خسرو انجم کارتونیستی است که صفحه شخصی اینستاگرامش این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

  کارتون های جالب و منحصر به فرد او ما را به سمت او و کشف جهانش سوق می دهد.

  او مردی لاغر و ریشو است که همیشه در جیبش روان نویس دارد تا زمانی که فکری به ذهنش رسید بلافاصله آن را بر روی کاغذ یا حتی دیوار بکشد

  گاهی مجبور است بعد از کشیدن طراحی اش بر روی دیوار از آنجا برود تا از مجازات فرار کند، زیرا یک بار که روی دستگاه خود پرداز نقاشی می کشید توسط پلیس دستگیر شد.

آثار (35)
                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران                              مجید خسروانجم - ایران
مجید خسروانجم - ایران

هنرمندان