728 x 90

تصویرسازی حکایاتی از مثنوی مولانا

تصویرسازی حکایاتی از مثنوی مولانا
تصویرسازی حکایاتی از مثنوی مولانا

این پروژه ،مجموعه تصویرسازی حکایاتى از مثنوی مولاناست که«سلیمه باباخان» با الهام و تاثیر از نقوش سفالینه های تل باکون در نزدیکی تخت جمشید و مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد کار کرده است.

 این سفالینه اغلب با نقوش قهوه ای تیره، قرمز و سیاه بر زمینه نخودی سفال پیش از تاریخ نقش بسته اند. محققان معتقدند یکی از دلایل اهمیت این نقوش باستانى، پی بردن به اعتقادات، فرهنگ و آداب و رسوم مردمان سازنده آنهاست. همچنین این نقوش کمک قابل توجهی به اختراع اولین خطوط تصویری کرده و از اهمیت ویژه ای برخورداند.

سلیمه باباخان، تصویرگر جوان، بعد از مطالعه و بررسی بصری این نقوش و نوشتن بخش تئوری پایان نامه کارشناسی ارشد خود؛ در بخش پروژه عملی با الهام گرفتن از این نقش هاى باستانى و آثار سفالین مجموعه ای را برای حکایت هاى ارزشمند مولانا به تصویر کشیده است. او سعی داشته تا فرهنگ تصویری غنی پیش تاریخی را به خدمت بخشى از متون پرمایه و افتخارآفرین این سرزمین بگیرد.


تاریخ دفاع: ٢١ تیر ٩۴
استاد راهنما: دکتر کامران افشار مهاجر
دانشگاه هنر تهران

IMG_2015-09-26 08:56:54 IMG_2015-09-26 08:56:50
IMG_2015-09-26 08:56:13 IMG_2015-09-26 08:56:09 IMG_2015-09-26 08:56:05 IMG_2015-09-26 08:56:02 IMG_2015-09-26 08:55:58 IMG_2015-09-26 08:55:54 IMG_2015-09-26 08:55:50 IMG_2015-09-26 08:55:46 IMG_2015-09-26 08:55:42 IMG_2015-09-26 08:55:38

IMG_2015-09-26 08:55:26
IMG_2015-09-26 08:55:21
IMG_2015-09-26 08:56:36
 IMG_2015-09-26 08:56:32 IMG_2015-09-26 08:56:29 IMG_2015-09-26 08:56:25 IMG_2015-09-26 08:56:21 IMG_2015-09-26 08:56:17

s

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر