728 x 90

گای بیلوت

 • فرانسه گای بیلوت
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  گای بیلوت (متولد 1941 در Decize) یک هنرمند فرانسوی و تصویرگر طنز است. در سال 1989 ، بیلوت جایزه همیلتون کینگ را دریافت کرد که به عنوان یکی از معتبرترین جوایز تصویرگری شناخته می شود. و در سال 2016 وی به تالار مشاهیر انجمن تصویرگران راه یافت.

  سبک زیبایی Billout ، تمیز ، خالص و دقیق توصیف شده است ، که اغلب عناصر کنایه آمیز را با رنگ های شاداب و ساخت نفیس در بر می گیرد. سبک و تکنیک او اغلب یک دنیای رویایی موازی سورئال را به تصویر می کشد که در آن چیزی همیشه از بین نمی رود.
  Billout برنده جایزه همیلتون کینگ در سال 1989 می شود و در سال 2016 به تالار مشاهیر انجمن تصویرگران راه پیدا می کند.

  مدال نقره ، انجمن تصویرگران ، 2007 برای قورباغه ای که می خواست دریا را ببیند

  مدال طلا ، انجمن تصویرگران ، 1982 برای ماهی مرکب و عنکبوت: نگاهی به پادشاهی حیوانات

  مدال طلا برای طراحی جلد مجله ماهانه آتلانتیک انجمن تصویرگران 1988

  مدال نقره ، انجمن تصویرگران ، 1985

  مدال نقره ، انجمن تصویرگران ، 1987

  2 مدال طلا ، انجمن تصویرگران ، 1974

آثار (41)
                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه                              گای بیلوت - فرانسه
گای بیلوت - فرانسه

هنرمندان