728 x 90

تحلیل سامان ترابی بر طرحی از پاول کوژینسکی

8.5تحلیل سامان ترابی بر طرحی از پاول کوژینسکی
تحلیل سامان ترابی بر طرحی از پاول کوژینسکی نمره: 8.5

پاول کوژینسکی، کارتونیست مطرح لهستانی، یکی از برجسته ترین کارتونیست ها و تصویرسازهای جهان به شمارمی رود.آثار وی علاوه برغنای تکنیکی، به والا ترین شکل ممکن به بیان مفاهیم عمیق انسانی می پردازند.استفاده از نشانه ها وعناصرتصویری مناسب و قابل درک برای مخاطبین ، ازویژگی های بارز آثاراین هنرمند توانا به شمارمی رود. کوژینسکی دراین اثر، که با موضوع فقرخلق شده است، شمارمردم فقیر در جامعه را به بمبی ساعتی تشبیه کرده است که می توانند زنگ خطری برای دولت ها و نظام سرمایه داری باشند. این اثر، پیام و هشداری جدی به دولت هایی است که این بخش از جامعه وخطرات پیش رو را نادیده می گیرند.

  • خلاقیت
  • نوآوری
  • تکنیک
  • انتقال مفهوم

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر