728 x 90

فرعی دیدن/تحلیل احسان گنجی بر طرحی از کامبیز درم بخش

10.0فرعی دیدن/تحلیل احسان گنجی بر طرحی از کامبیز درم بخش
فرعی دیدن/تحلیل احسان گنجی بر طرحی از کامبیز درم بخش نمره: 10.0

کنار گذاشتن چیزی که همه می بینند و رفتن به سراغ چیزهایی که ازچشم همه دورمانده، اولین گامی است که هنرمند برای خلق اثرهنری بر می دارد. دستیابی به دید فرعی، درونی کردن و تبدیل آن به نوعی جهان بینی، برای حضور دردنیای هنر ضرورتی بنیادین و اجتناب ناپذیراست. علاوه بر آن، در عادت متفاوت دیدن – و نه لزوماً برتردیدن - از آنجا که اتفاقات و روابط میان همه چیز به گونه ای غیرمعمول به نظرمی آیند، ممکن است برای پیدا کردن سوژه های طنز آمیزالهام بخش و راهگشا باشد. فرعی دیدن بیش از همه احتمالاً برای کارتونیست ها تکنیکی کاربردی و مفید است.
این کارتون از کامبیز درمبخش مثال خوبی برای اشاره به اهمیت دید فرعی در خلق اثر هنری است. همان گونه که می بینید دراینجا کل ماجرای اعتراض عمومی به موضوع گرسنگی اجتماعی کنارگذاشته شده و کارتونیست سراغ تنها یکی از معترضین رفته تا او را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهد. پیرمردی که حتی با وجود نان هم گرسنگی اش برطرف نمی شود! او به خاطر نداشتن دندان، نسبت به خواست عمومی مردم یک گام عقب تر است و کارتونیست هم به شکل واضحی او را جامانده از دیگران به تصویر درآورده ! محرومیت از دندان، او را جبراً به داشتن یک زاویه دید فرعی نسبت به مسئله ای اجتماعی ناچار کرده اما جنس تقاضای متفاوتی که پیرمرد داستان ما مطرح می کند تنها یک سوی استفاده از تکنیک دید فرعی است. سوی دیگر آن به شکل هوشمندانه ای ازطرف خود کارتونیست رخ می نماید که توانسته این بار نه از روی جبر، که از روی شناخت و آگاهی چنین شخصیتی را در چنان موقعیتی کشف و همه این وقایع را از منظر او که حضوری فرعی دارد روایت کند. این کار نوعی به اشتراک گذاشتن توانایی دید فرعی هنرمند با مخاطبان اثر است، آن هم آمیخته به طنزی بسیار مرغوب، با آلیاژی مناسب از جنبه های تراژیک و خنده آور حقیقت! طنز مکتشفانه کامبیز در این کارتون، علاوه بر شیرینی و تلخی همزمانی که در کام بیننده ایجاد می کند به شکلی مضحک، عمق فاجعه اقتصادی را در یک جامعه هشدار می دهد.
نکته تکنیکی جالب توجه دیگر در کارتون درمبخش این است که او به چهار روش (به عبارتی به همه روشهای ممکن) توانسته با ایجاد تمایز میان کارکترها، از زاویه دید فرعی اش بهره ببرد. یک بار به صورت موقعیت، یعنی با جدا کردن یک نفر از جمع مردم و سپس با رنگ متفاوتی که به یکی از تابلوها داده تا ضمناً بر خواسته ای که از آن طریق مطرح شده تأکید کند. همچنین فرد موردنظر نسبت به همه آدم های دیگر -که قیافه های راست و یکسان دارند- اندام خمیده ای دارد که این باعث شده او از نظر فرم و شکل هم با دیگران متمایز باشد. علاوه بر اینها، تابلوی موجود دردست پیرمرد از تابلوهای دیگر اندازه ای بزرگتر دارد تا به این ترتیب، کارتونیست از همه امکانات موجود برای ایجاد تمایز بهره برده باشد!

  • خلاقیت
  • نوآوری
  • تکنیک
  • انتقال مفهوم

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر