728 x 90

گفتگو با یاشار قهرمانی ، معلم کاریکاتور

گفتگو با یاشار قهرمانی ، معلم کاریکاتور
گفتگو با یاشار قهرمانی ، معلم کاریکاتور

اختصاصی سایت ایران کارتون

همانطور که گفته بودیم در تلاشیم با سرعت بیشتری به مصاحبه با هنرمندان عرصه طنز ترسیمی در  ایران ادامه بدهیم، در مصاحبه با یاشار قهرمانی که به عنوان یک کاریکاتوریست خوب شهرت دارد، سوالات متفاوتی مطرح شد. این هنرمند متولد سال ۱۳۶۰ از اصفهان است. فعالیت حرفه ای خود را همزمان با تدریس طراحی، کارتون و کاریکاتور از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد. بندرت در مسابقات شرکت می کند و شاید از این بابت آثار زیادی را از او در فضای مجازی نیابیم، اما توانمندی اش در اجرای کاریکاتور فوق العاده است. او هنرمند متواضعی است که شاگردان زیادی را تربیت کرده که بعضی از آنها در حال حاضر به شکل حرفه ای کار می کنند. در پایان گفتگو سری به صفحه این هنرمند بزنید ، بدون شک دیدن آثار این هنرمند برایتان خیلی دلپذیر خواهد بود.

اولین کارتونی که کارکردید چه بود؟ یادتان هست؟

حدود ۱۵ سال داشتم که کاریکاتوری با موضوع نقد زندگی شهری کشیدم که درآن مردم از روی پل عابر پیاده رد نمی شدند. 

اولین اثری که ازشما منتشرشد کی بود و کجا منتشرشد؟

همین کاربود که دریک روزنامه محلی چاپ شد.

آرزوی کودکی تان چه بود ؟

چون کودکی من درجنگ گذشت ، همیشه ازدست دادن پدر و مادرم برایم خیلی مهم بود و ازاین لحاظ خیلی می ترسیدم. به همین خاطر، فکرکنم بهترین آرزویم بودن آنها بود.

اکنون چه آرزویی دارید ؟

الان هم ، آرزو ی سلامتی و شادمانی آنها و دیگربستگانم را دارم.

در زمینه کارتان آرزویی ندارید ؟

خیر. فکرکنم به آنچه خواسته ام رسیده ام ، شاید به این خاطر است که آدم قانعی هستم.

اولین جایزه شما چه بود؟

هیچوقت جایزه نگرفتم چون درمسابقه ها و جشنواره ها شرکت نکرده ام ؛ فقط یکی دوبار دردوسالا نه ها شرکت کرده ام.

آخرین کاری که دست گرفته اید چیست ؟

مدتی است که ازکاریکاتورفاصله گرفته ام ولی چند وقتپیش کاری برای نمایشگاه خیریه ای به نفع سیل زدگان اخیرکشیدم . در حال حاضر دارم روی یک سریال انیمیشن کارمی کنم.

شما به شکل دیجیتال کارمیکنید یا دستی؟

به هردو شکل کارمی کنم ولی گاهی برای سرعت اجرا، به شکل دیجیتال کار می کنم.

ازچه ابزار و نرم افزاری استفاده میکنید؟

بسته به ماهیت سوژه، ابزار را تغییرمی دهم و با ابزارهای مختلفی هم کار می کنم.

درکاردیجیتال ازنرم افزارکورل پنتر( Corel Painter) استفاده می کنم.

مورگان فریمن

بهترین کارتون یا کاریکاتوری که کارکردید چه بود؟

خیلی سخت است که انتخابی دراین خصوص داشته باشم ، من همه کارهایم را دوست دارم. این سئوال را اگر از یک فیلمسازیا نویسنده بپرسید می تواند ازمیان کارهایش چون محدودند انتخابی داشته باشد اما ما کاریکاتوریست ها کارهای زیادی داریم که انتخاب یک اثر از میان این همه کار برای مان سخت است.

آیا کاریکاتور و کارتون را میتوان آموزش داد؟

بخشی ازآن را میتوان آموزش داد که مهارت است.هرآنچه که مربوط به ماهیت است آموزش دادنی است ؛ ازاجرا تا طراحی .

منتهی دربخش محتوا نمی توان به صورت مستقیم آموزش داد چون خود کارتونیست یا کاریکاتوریست باید حرفی برای گفتن داشته باشد.البته می توان راههای رسیدن به خلاقیت را آموزش داد اما فقط بخشی ازآن آموزش دادنی است و بخش دیگرش فردی است.       در ضمن ، با این طرز فکر که بدون استعداد نمی توان کاریکاتوریست شد مخالفم چون معتقدم ، استعداد فقط راه رسیدن به هدف را هموارمی کند.این را درتجربه کارآموزش ، که بیست سال است دارم انجام می دهم  دریافته ام.دراین سال ها بیش ازششصد هفتصد شاگرد داشته ام و بیشترازنصف شان بی استعداد بودند اما بیشترشان چون انگیزه وپشتکارداشتند وژرف اندیش بودند پیشرفت کردند.    

ایده کاریکاتور یا کارتون چه طور؟

این بخش مربوط به همان محتوا است که گفتم و خود هنرمند این را می سازد.

ایده برای تان مهم است یا تکنیک؟

جفت شان برایم مهم هستند اما میزان اهمیت شان، پنجاه پنجاه نیست.خیلی وقت ها ، یک ایده خوب بایک اجرای نامناسب نابود می شود و گاهی هم یک ایده نه چندان خوب را می توان با یک اجرای خوب به مقصد رساند.درکل ، یک کارتونیست ، باید هم درایده پرداز ی و هم دراجرا قوی و دارای قابلیت باشد.نوع اجرا را نیز ، سوژه تعیین می کند ولی اجرا هرچه که باشد ، می تواند قوی باشد. 

خود شما با چه روشی و چطوری به ایده های تان دست مییابید؟

با مطالعه همه جانبه . حتما باید مطالعه کرد ؛ نه فقط مطالعه در زمینه ادبیات مثل داستان و رمان و... بلکه مطالعه درخیلی از زمینه ها مثل جامعه شناسی  و روانشناسی لازم است . یک کاریکاتوریست باید سیاست را دنبال کند و باید همواره پیرامون خود را بنگرد.ایده یابی خلق الساعه ، فقط یک شیوه است و ایده یابی  روش های مختلف دارد.خیلی وقت ها ذهن مدام درگیر یک ایده است و گذشت زمان لازم است تا آن ایده به سرانجامی برسد.گاهی وقت ها ، ذهن آن قدردرگیراست که مدام ایده درآن شکل می گیرد.

خودشما آموزش کارتون یا کاریکاتوردیده اید؟

خیر. ولی آموزش می دهم ! حتی دو کتاب آموزشی هم منتشر کرده ام.

عنوان شان چیست ؟

« کاریکاتورچهره 1 و 2» نشرمارلیک  و دیگر « چگونه ازچهره کاریکاتورترسیم کنیم » نشرفخرآکیا

کاریکاتورپیشه اصلی شما است یا درزمینه های دیگری هم کارمیکنید؟

بیشتردرگیرانیمیشن هستم ولی منبع درآمدم بیشتر تدریس است .

به طورمعمول چه قدرروی یک اثرکارمیکنید؟

بستگی به نوع کاردارد. به طورمعمول سه چهار روزیا برخی وقت ها کمتر.

این نوع کار و میزان زمان بستگی به چه دارد ؟

به ارتباط فرم ومحتوارربط دارد.گاهی بیان محتوایی ، نیازبه یک فرم پیچیده و پرازجزئیات دارد.گاهی نیزمحتوا فرم ساده ای می طلبد و بنابر این به زمان کمی نیازدارم.

تیم برتون

این نیازمندی به فرم پیچیده یا ساده ، به پیچیدگی و ساده بودن ایده هم ارتباط دارد ؟

خیر.اتفاقا گاهی اجرای یک محتوای ساده ، فرم پیچیده ای می طلبد و گاهی هم یک محتوای پیچیده، درقالب یک فرم ساده بیان می شود.البته این بحث بیشتر درکارتون اتفاق می افتد.

بهترین کاریکاتوریست خارجی ازنظرشما کیست؟

ازکار تونیست ها ، بدون شک «کینو» .ازکاریکاتوریست ها هم میان « مولاتیه»  و «کروگر» باید یکی را انتخاب کنم.

ازکارکدام هنرمند ایرانی خوش تان میآید؟

اگرقرار باشد یکی را انتخاب کنم ، فکرکنم « توکا نیستانی»  انتخاب نامناسبی نباشد.

بهترین فیلمی که دیده اید؟

باید به یک لیست اشاره کنم چون سینما خوانده ام.ولی اگر مجبور باشم یک فیلم انتخاب کنم ، «پالپ فیکشن» یا «داستان عامه پسند» اثر « کوئنتین تارانتینو» را انتخاب می کنم.

بهترین بازیگرایرانی و خارجی موردنظرشما چه کسانی هستند ؟

کاربسیاری ازبازیگران را دوست دارم ولی اگربه اجبار یکی انتخاب کنم ؛ باید بگویم که بازیگرخارجی مرد «جک نیکلسون» و بازیگر زن خارجی «مریل استریپ». ازمیان ایرانی ها هم می توانم به «پارسا پیروزفر» و «فاطمه معتمد آریا» اشاره کنم.

بهترین کتابی که خوانده اید چه بود؟

دراین زمینه هم لیست مفصلی دارم ولی می توانم ازکتاب« ساختارسبک واصول فیلمنامه نویسی » از« رابرت مک کی » به عنوان تاثیرگذارترین کتاب زندگی ام نام ببرم.البته اخیرا کتاب های : «انسان خردمند» و «انسان خداگونه» از « یووال نوح هراری» را خواندم که خیلی خوب بودند. البته درزمینه رمان هم کتاب های : « ظرافت جوجه تیغی» از«مورل باربری» ، «بیگانه» از«آلبرکامو» ،  « ناتوره دشت » اثر« سلینجر» و «نارسیس و گلدموند» از«هرمان هسه» را خوانده ام و خیلی ازخواندن شان لذت برده ام.

با کدام یک ازهنرمندان ایرانی بیشتردرارتباط هستید؟

با همه دوستم  ولی  خیلی برخورد شخصی و روابط  گسترده خاص ندارم . بیشتر درگیر کارآموزش هستم.

نظرشما درباره سایت ایران کارتون چیست؟

واقعا اتفاق خوبی است و دراین فرمت جدید ، دارد به دوران اوجش باز برمی گردد.

 از بابت وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید بسیار متشکریم ، موفق باشید.

استفاده از این مصاحبه با ذکر منبع بلامانع است.

 

 

 

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر