728 x 90

گفتگو با رحیم بقال اصغری / کارتونیست نکته سنج

گفتگو با رحیم بقال اصغری / کارتونیست نکته سنج
گفتگو با رحیم بقال اصغری / کارتونیست نکته سنج

رحیم بقال اصغری کارتونیست، تصویرگر، نویسنده، سخنران مباحث روانشناسی و کاریکاتوریست، 24 شهریور ۱۳۵۳درشهر تبریز به دنیا آمد. دوران ابتدایی را درمدرسه‌های ممتاز و المهدی گذراند اما به علت افت‌های مکرر تحصیلی از ادامه تحصیل بازماند. وی در10سالگی ، به واسطه حضور پدرش درهنرستان « میرک» تحت تعلیم ابراهیم مقبلی قرارگرفت.

بقال اصغری، درسال ۱۳۶۹ و در 16سالگی به استخدام مجله جوالدوز به عنوان کارتونیست درآمد و در سال ۱۳۸۰ انجمن کارتونیست های تبریز و آموزشگاه‌های آزاد هنری آرسوی را تأسیس نمود. او درسال ۱۳۸۲ رئیس فدراسیون کاریکاتورایران شد و نشان درجه یک هنری کشور را نیز درمهرماه ۱۳۹۵دریافت کرده و سابقه داوری مستمر بیش از ۷۰ جشنواره بین المللی را نیزدرمسابقات بین‌المللی کارتون و کاریکاتور درکارنامه اش دارد.

رحیم بقال اصغری ، بیش از 70 هفتاد جایزه داخلی و خارجی  دریافت نموده و به عنوان یکی ازصد کارتونیست برترجهان در صدسال اخیر توسط وزارت فرهنگ آمریکای لاتین شناخته شده است. نفراول جشنواره آموریستیکای ایتالیا نیزشده و ازسوی فدراسیون کارتون بلغارستان هم به خاطر         فعالیت هایش تقدیرشده است.کسب بیش از ۷۰ جایزه داخلی و خارجی، تالیف و تدوین ۳۸ جلد کتاب، ۳۰ جلد آلبوم کاریکاتور، تدریس دردانشگاه آناتولی ترکیه و سفیر فرهنگی انجمن کارتونیست های ترکیه درایران ازجمله فعالیت های این هنرمند است.

رحیم بقال اصغری با توجه به تم ، درونمایه و مضامین آثارش و همچنین گفته هایش ، هنرمندی شوخ طبع و رندمسلک با طنزی دو پهلو و ایهام گونه است. سادگی ، نکته سنجی ، تعهد اجتماعی درهنر و داشتن رویکردی اجتماعی انتقادی و چالش برانگیز درآثارش ازدیگرتوصیف هایی است که ازاین هنرمند می توان کرد.با وی گفتگویی کوتاه اما مفید و نغز کرده ایم که می خوانید:

 

 چه طورشد که کارتونیست شدید ؟

سال 1369مجله ای طنز درتبریز منتشرمی شد به اسم « جوالدوز» ؛ شماره اولش را که خریدم ، دیدم که کارتون های روزدرآن نشریه وجود ندارند.به همین  خاطر، به من برخورد که چرا درتبریز کارتون مدرن نمی کشند و دست به کارشدم و ازآنجا که به کارهایم اهمیت داده شد این مسیر را ادامه دادم. 

اولین کارتونی که کارکردید چه بود؟ یادتان هست؟

در 10 سالگی تعدادی کاراکتر کشیده ام که هنوز نگه داشته ام ولی اولین کارچاپ شده ام را درشانزده سالگی کشیدم و در مجله جوالدوز منتشرشد. 

اولین اثری که ازشما منتشرشد کی بود و کجا منتشرشد؟

به مجله جوالدوز 11 کارتون داده بودم که درشماره سوم همه آنها چاپ شده بودند و محرک بزرگی برای ادامه کار بود. 

آرزوی کودکی تان چه بود ؟

پدرم سنگ کلیه نگیرد، برادرکوچکم مدام گریه نکند، مادرم غش نکند، موقع برگشتن ازمدرسه بچه ها کتکم نزنند، دفترمشقم دیرتمام شود، تلویزیون سیاه و سفیدمان روزی تعمیرشود و ... نگرانی هایی مکرر که آرزو ساز بودند.

اکنون چه آرزویی دارید ؟

مردمم بخندند.

اولین جایزه شما چه بود؟

درمدرسه یک جایزه داده بودند ولی اولین جایزه ام درمسابقات را در مسابقه آیات شیطانی کسب کردم.

آخرین جایزه شما چه بود؟

یک لوح تقدیرازهمین جشنواره های کیلویی چین .

آخرین کاری که دست گرفته اید چیست ؟

کاری درباره بابانوئل 

شما به شکل دیجیتال کار می کنید یا دستی؟

دستی

از چه ابزار و نرم افزاری استفاده می کنید؟

همه ابزارهای دستی 

عنصر محوری که شما در خلق اثر هنری تان بیشتر روی آن تاکید دارید چیست ؟

موضوع برایم خیلی اهمیت دارد؛ اینکه با عقیده ام همخوانی دارد یا نه ؟

ارتباط با مخاطب، جدای ازارزش های هنری، چقدربرای تان اهمیت دارد؟

هنری که به نفع مردم نباشد، هیچ ارزشی ندارد. غذایی که به درد خوردن نخورد را باید دور ریخت حتی اگر زیبا باشد.

به ماندگاری اثر بیشتراهمیت می دهید یا به گستره مخاطب آن ؟

مهم تاثیرگذاری است و گرنه من اثر برای موزه خلق نمی کنم. کارم باید بتواند درتصمیم گیری مردم یا مسئولین تأثیری بگذارد.

آیا کاریکاتور و کارتون را می توان آموزش داد؟

سی سال قبل که آموزش را شروع کردم، بسیارمورد استهزا قرارگرفتم ولی اکنون حتی آن مسخره کننده ها یاد می دهند هرچند به نظرم تکنیک های کارتون و کاریکاتور را می توان یاد داد اما پرورش روح تعهد و ذکاوتمندی و احساس به عوامل دیگری نیازمند است. 

ایده کاریکاتوریا کارتون چه طور؟

روش های ایده یابی ، درست مانند دانستن یک زبان کارما را راحت می کنند.اما بایدحرفی برای گفتن داشته باشیم و گرنه گرامر و لغات به دردی نخواهند خورد. 

بیشترایده برای تان مهم است یا تکنیک ؟

برای من ایده

شکل گیری ایده درکارشماچگونه اتفاق می افتد؟

اتفاقاتی که مرا دلخورکند، موجب پیدایش سوژه ها می شوند.

روندانتخاب تکنیک و شیوه اجرا بعد ازشکل گیری ایده درکارشما چگونه اتفاق می افتد؟

من سبک آزادتری دارم و درهرتکنیکی کارمی کنم که این یک ضعف بزرگ برای کارمن است هرچند دیگران آن را یک حسن می دانند. 

آموزش کارتون یا کاریکاتوردیده اید؟

نه

ویژگی اصلی یا نقطه عطف آثارشما ازلحاظ فرم و اجرا و محتوا چیست ؟

نگاه بومی تر و احساسی تر به وقایع

 

 

 به طورمعمول چه قدر روی یک اثرکارمی کنید؟

به طورمعمول ، نیم ساعت. به ندرت بیشترازچندساعت شده است.

فرم پیچیده یا ساده، به پیچیدگی و ساده بودن ایده هم ارتباط دارد؟

ساده ترین اجراها، گاهی ثقیل ترین موضوعات را حمل می کنند.

 

 

دریافت جوایز و حضور در جشنوارهای داخلی و بین المللی، چقدردرارتقاء، توسعه و بازده هنری کارتان مؤثراست ؟

انگیزه خوبی برای شروع است اما تعیین کننده نیست.

 

 

 جدای ازبحث فرم و اجرا و تکنیک، کاریکاتور و کارتون برای شما چه کارکردی دارد و با چه رویکردی به سو ژه ها می پردازید؟

کارتون هایی که دردو سال اخیرکارکرده ام، بیشتربرای مردم بوده و دوست داشتم افرادی که کج روی می کنند ازمن بدشان بیاید به همین خاطر، موضوعات روز را دربرگرفته اند.

 

 

به نظرشما اثرهنری چقدرباید متکی به فرم و ایده باشد و چقدردرخدمت ارائه محتوا ؟ دیگراینکه فرم و محتوا درکارتون ازلحاظ همنشینی ، باید چه روابط  و مناسباتی باهم داشته باشند؟

 

 

اگرفرم به حد کافی پخته و رسیده نباشد، هرگزدرانتقال ایده ما موثر نخواهد بود و الکن و ناقص می شود.به همین خاطر، باید به فن اجرا آن قدرمسلط بود که به سادگی بتوان ایده را منتقل کرد.

بهترین کاریکاتوریست خارجی از نظر شما کیست؟

سمپه و کینو هنوزایده آل هستند.

ازکارکدام هنرمند ایرانی خوش تان می آید؟

کامبیزدرم بخش , بزرگمهرحسین پور, مسعودشجاعی طباطبایی و خیلی های دیگر. 

بهترین فیلمی که دیده اید؟

عمرمختار, لوسی , کشتی شکسته , بهارتابستان پاییز و زمستان ، و خیلی فیلم های دیگر. 

بهترین بازیگرایرانی و خارجی موردنظرشما چه کسانی هستند؟

نویدمحمدزاده از داخلی ها و لئوناردو دی کاپریو از خارجی ها

بهترین کتابی که خوانده اید چه بود؟

خاک خوب 

با کدام یک ازهنرمندان ایرانی بیشتر در ارتباط هستید؟

صادق باقری

نظرشما درباره سایت ایران کارتون چیست؟

یک سایت وزین و مؤثر در زمانی که سایت ها بروبیایی داشتند و اکنون نیز همچنان بهترین است. 

صحبت خاصی دارید ؟

برای همه دوستانی که از روی کنجکاوی جواب هایم را مطالعه و تحمل کردند روزخوبی آرزو می کنم.

ما هم ازشما به خاطر وقتی که دراختیار سایت ایران کارتون گذاشتید تشکر می کینم.

 

 

 

 

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر