728 x 90

تصویرسازی رمان مدار صفردرجه/انیس تبرایی

تصویرسازی رمان مدار صفردرجه/انیس تبرایی
تصویرسازی رمان مدار صفردرجه/انیس تبرایی

انیس تبرایی، هنرمند تصویرساز، در قالب مجموعه تصاویری به تصویرسازی داستانیرمان ۳ جلدی «مدار صفردرجه» اثر احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی ، پرداخته است.یادداشتی از انیس تبرایی که در آن به آنچه درتصویرسازی این رمان مدنظر داشته است با تعدادی از تصاویر این مجموعه در ذیل می آید:

«مجموعه اخیر من برگرفته از رمان ۳ جلدی «مدار صفردرجه» اثر احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی ، است. در تصویرسازی این مجموعه سعی بر همسو بودن با روش نویسنده در شرح وقایع و صفات انسانی داشته‌ام. از این رو، با کنارهم قرار دادن عناصر نامتجانس در پی بازنمایی استعاره‌ها ، که اشاره به فضای سیاسی و اجنماعی ایران دارند، بوده‌ام. با استقاده از ترکیب انسان و حیوان و اغراق در بیان حالات، تقکرات و احساسات اشاره به انسان‌هایی دارم که به ظاهر در کنار هم زندگی می‌کنند ولی هر کدام در پی یافتن آرمان شهری از ایده‌ها و تقکرات خود هستند.

تکنیک انتخابی من در این مجموعه، مداد، ساده ترین ابزاری که در اختیار هنرمند قرار می‌گیرد، است تا با رنگ سیاه و سفید اشاره‌ای به گدشته و مرور اتفاقاتی که درتاریخ این مرز  وبوم رخ داده باشم.»

 

تصاویری از این مجموعه را در ذیل مشاهده می کنید :

 

پروژه دیگری از انیس تبرایی را اینجا ببینید

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر