728 x 90

طرح چشمان شاه از اردشیر محصص

طرح چشمان شاه از اردشیر محصص
طرح چشمان شاه از اردشیر محصص

یکی دیگر از طرح های تاریخ نگارانه، طرحی از «اردشیر محصص» با عنوان «چشمان شاه » است که در آن ضمن پرداخت به سوژه اصلی که شاه قاجار است ، نیم نگاهی نیز به تظاهرات مردمی دارد.

 به گزارش سایت ایران کارتون ، همزمان با شروع انقلاب بسیاری از هنرمندان کاریکاتوریست دست به کار می شوند و علیه شاه طرح هایی کار می کنند، بعضی ها مستقیم و بعضی ها غیرمستقیم شاه را مورد هدف قرار می دهند.در این میان اردشیرمحصص در روزنامه کیهان طرح هایی ازشاهان قاجارمی زد، او نیم نگاهی نیز به تظاهرات مردمی دارد.

در این طرح از محصص با عنوان «چشمان شاه » ، شاهد شاه و درباریان او هستیم که چشم های شان درآورده شده و روی تاج اعلیحضرت خودنمایی می کند!

محصص در این طرح ها که نزدیک به مینیاتور یا نگارگری است ، تلاش دارد تا ستم و ظلم شاهان را در تاریخ یادآوری کند.

شایان ذکراست تیراژ آن زمان روزنامه کیهان نزدیک به یک میلیون نسخه بود، بله یک میلیون! و البته صف های کیلومتری مردم نیز عطش آنان را برای خواندن روزنامه و البته دیدن این طرح ها را نشان می داد، غیر از این، این طرح ها به شکل های مختلفی نیز بازنشر می شد.

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر