728 x 90

تصویرسازی داستان حضرت موسی (ع)/فاطمه حقیقی

تصویرسازی داستان حضرت موسی (ع)/فاطمه حقیقی
تصویرسازی داستان حضرت موسی (ع)/فاطمه حقیقی

« تصویرسازی ۱۲ فریم از داستان حضرت موسی (ع) که یکی از پیامبران اولوالعزم بوده موضوع پروژه دانشجویی من بود. نام حضرت موسی در قرآن ۱۳۶ مرتبه و فراز های برجسته زندگانی و دعوت حضرت موسی در ۳۶ سوره قرآن ودر قالب حدود ۴۲۰ آیه بیان شده است. این پروژه برای مخاطب نوجوان کار شده و هدف از انتخاب این موضوع ترویج فرهنگ مطالعه داستان زندگی پیامبران و نیاز شاخه تصویرگری به موضوعات مذهبی برای مخاطب نوجوان بوده است .

برای شروع کار، چهره پردازی شخصیت های داستان و خود حضرت موسی (ع) اهمیت ویژه ای برایم داشت. بعد از مطالعه داستان زندگی انبیاء تصمیم به انتخاب داستان حضرت موسی (ع) گرفتم. متن انتخاب شده براساس متن کتاب راه و چاه نوشته شهرام شفیعی است .شخصیت های مثبت داستان:حضرت موسی (ع)، مادر حضرت موسی :یوکبد، خواهر حضرت موسی :کلثوم و آسیه همسر فرعون رامسس دوم و شخصیت های منفی از جمله فرعون معاصر حضرت موسی به نام ولیدین مصعب و سربازان و ندیمه های کاخ فرعون و در اخر جمعی از قوم بنی اسراییل بودند.

براساس المان های شهری آن زمان اتود هایی را برای بناها و عناصری همانند درخت و گیاهان زدم و برای چیدمان اصلی فریم ها ، یک ترکیب بندی مثلثی در کل کار را رعایت کردم.
برای انتخاب تکنیک و رنگ با در نظر گرفتن مخاطب سعی کردم در هر فریم از تک رنگ فقط به عنوان رنگ زمینه استفاده کنم و بیشتر به جزییات و بافت بپرداختم»

فاطمه حقیقی متولد: ۱۳۷۳
تاریخ دفاع پروژه :۳۰ دی ماه ۹۶
دانشگاه الزهرا تهران
استاد راهنما: هاجر سلیمی نمین

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر