728 x 90

صید ترال چین باعث از بین رفتن آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس و ماهیگیری بومی 1

By: سعید صادقی
صید ترال چین باعث از بین رفتن آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس و ماهیگیری بومی 1 / هنرمند: سعید صادقی

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر