728 x 90

مارکوس بکاری

 • برزیل مارکوس بکاری
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  مارکوس بکاری در سائوپائولو (برزیل) به دنیا آمد و آثار فعلی او را می توان رئالیسم امپرسیونیستی روایی توصیف کرد.

  در سن 12 سالگی، او طراحی را با فروش کاریکاتور و پرتره در خیابان، در نمایشگاه های صنایع دستی در سائوپائولو آموخت.

  او که متخصص در نقاشی آبرنگ بود، نقاشی را در سن 18 سالگی در کوریتیبا (برزیل) آغاز کرد.

  پس از ده سال تحصیل، در سن 27 سالگی، زمانی که اولین نمایش انفرادی خود را با نام "Temperatures cotidianas" (دماهای روزانه) داشت، شروع به فروش حرفه ای کرد.

  در همان سال او در بین بیست نام هنرمند برتر توسط شبکه DesignCollector انتخاب شد.

  از طریق تجربه تدریس، هنر Beccari در طول زمان تکامل یافته است تا مصنوعی و رساتر شود.

  اگرچه هنوز چهره‌ها را به عنوان موضوع اصلی خود حفظ می‌کند، و همچنان با زبانی واقع‌گرا، داستان‌های بیشتری می‌گوید و آبرنگ‌هایش موضوعی‌تر می‌شوند.

  هنرمندان مرجع اصلی بکاری آندرس زورن، جان اس. سارجنت، خواکین سورولا، ادوارد هاپر و سائول لیتر (عکاس) هستند.

  در تلاش دائمی برای جابجایی مرزهای جدید، او در نقاشی روزانه از روی عکس ها پیگیر است و همیشه نور را از طریق ترکیب بندی های کروماتیک جدید ترجمه می کند. 

  Beccari در حال حاضر کار و ساکن کوریتیبا (برزیل) است.

آثار (33)
                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل                              مارکوس بکاری - برزیل
مارکوس بکاری - برزیل

هنرمندان