728 x 90

نوید شریفی

 • ایران نوید شریفی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  نوید شریفی

  متولد اردیبهشت 1358

  کارشناسی ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ, دانشگاه تهران

  از سال 77 کاریکاتور را با شرکت در جشنواره های داخلی شروع کردم و بعد از کسب چند جایزه داخلی جذب مطبوعات شدم در روزنامه های همشهری  و جام جم و هفته نامه سلامت ستون کاریکاتور داشتم و در کنار آن تصویر ساز کتاب بودم

   در چند پروژه انیمیشن طراح کلید بودم.

آثار (16)
                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران                              نوید شریفی - ایران
نوید شریفی - ایران

هنرمندان