728 x 90

آموزش متحرک سازی استیکر (قسمت۲) , پدرام اعتمادی

آموزش متحرک سازی استیکر (قسمت۲) , پدرام اعتمادی

آموزش متحرک سازی استیکر (قسمت ۲)

این مجموعه فیلم های آموزشی که ۷ قسمت  است، توسط پدرام اعتمادی برای آیگپ ساخته شده و در راستای آموزش نکات مهم در ساخت چگونگی متحرک سازی استیکر برای کارتونیست ها، تصویرگران و انیماتورهایی که قصد شرکت در مسابقه جایزه سال استیکر را دارند مهیا شده است.

برای آگاهی از مقررات فراخوان دومین جایزه سال استیکر لطفا  اینجا را کلیک  کنید. 

برای دیدن قسمت ۱ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۲ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۳ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۴ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۵ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۶ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۷ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

 

جدیدترین ویدیو

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر