728 x 90

مطالعه آثار آنتونی جئوفری با قلم کورت جونز

مطالعه آثار آنتونی جئوفری با قلم کورت جونز

در این فیلم می آموزیم که چرا این ایده خوبی است که سعی کنید از سایر هنرمندان استاد کپی کنید. در این فیلم ، آثار استاد نقاش و هنرمند معروف عرصه کاریکاتور یعنی آنتونی جئوفری را بررسی می کنیم. بخش اول به تلاش برای کپی کردن سبک او از کاریکاتور رابرت دنیرو است. ما در حالی که تلاش می کنیم یکی از کاریکاتورهای  او را کپی کنیم ، خواهیم دید که چه خصوصیاتی برای طراحی از صورت او باید رعایت شود. در قسمت دوم ، برای طراحی با استفاده از کاریکاتور بن استیلر به عنوان سوژه ، از  سبک جئوفری بهره می گیریم.

کورت جونز

اینستاگرام کورت جونز

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر