728 x 90

طعم تنهایی

طعم تنهایی


لورا پاسالاکوا Laura Passalacqua| فرانسه | 2018 | 2 دقیقه

این فیلم متاثر از سوررئالیسم از فضای بسیار کمی برای تجسم احساس کسالت و پوچی استفاده می کند. تنها راه فرار از آنها باغ پشت پنجره اتاق خواب است. در آن قهرمان حیرت زده اندام انسان را می یابد. اما یک پا، یک دست یا یک دهان ترسناک نیستند. برعکس، آنها قهرمان را به بازی ای دعوت می کنند که او را قادر می سازد شکل خاصی از خود تحلیلی را انجام دهد و به دنبال تعادل باشد.

جدیدترین ویدیو

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر