728 x 90

مراحل اجرای کارتون کرونا | مسعود شجاعی طباطبایی

مراحل اجرای کارتون کرونا | مسعود شجاعی طباطبایی

مراحل اجرای کارتونی با موضوع : " ما کرونا را شکست می دهیم "

توسط سید مسعود شجاعی طباطبایی

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر