728 x 90

خروجی گرفتن استیکر متحرک با فرمت json

خروجی گرفتن استیکر متحرک  با فرمت json
خروجی گرفتن استیکر متحرک با فرمت json

آموزش متحرک سازی استیکر 

این مجموعه فیلم های آموزشی که ۷ قسمت  است، توسط پدرام اعتمادی برای آیگپ ساخته شده و در راستای آموزش نکات مهم در ساخت چگونگی متحرک سازی استیکر برای کارتونیست ها، تصویرگران و انیماتورهایی که قصد شرکت در مسابقه جایزه سال استیکر را دارند مهیا شده است.

برای آگاهی از مقررات فراخوان دومین جایزه سال استیکر لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن بخش آخر که بحث خروجی گرفتن  استیکر متحرک  با فرمت json است لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۱ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۲ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۳ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۴ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۵ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

برای دیدن قسمت ۶ فیلم  آموزش متحرک سازی استیکر توسط پدرام اعتمادی لطفا  اینجا را کلیک  کنید.

 

 

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر