728 x 90

پائولو ویلانووا

 • برزیل پائولو ویلانووا
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

   کارتونیست، تصویرگر، مدل ساز سه بعدی

   

  نمایشگاه ها: - نمایشگاه "Caríssimo Verissimo - تحسینی گرافیکی برای 85 سال LFV (Luis Fernando Verissimo)" (2021) - نمایشگاه کارتون GRAFAR "نقاشی در مبارزه برای فرهنگ" در گالری Ecarta (2021) - "Khartoum) انجمن جهانی اجتماعی" (2001) - "خنده یک کتاب است" (2008) - نمایشگاه انفرادی "Vilanova and Drawings" در UNIVATES (دانشگاه Vale do Taquari) 2003 انتشارات: -"Sem Trégua" 2014، مجموعه ای که جنگ را نشان می دهد در بینش کاریکاتوریست ها، کاریکاتوریست ها، تصویرگران و کاریکاتوریست ها.

  جوایز: افتخار - یازدهمین نمایشگاه بین المللی طنز Medplan (برزیل) 2019 جایزه عالی - دیپلم افتخار ویژه (رومانی) 2018 مقام اول در رده کمیک - 12th Mogi Guaçu Salon of Humor (برزیل) رتبه دوم (دسته کارتون Hu15 Cerquilmor) برزیل) رتبه اول رده کارتون - چهاردهمین نمایشگاه طنز Cerquilho (برزیل) رتبه دوم در رده خارطوم - یازدهمین نمایشگاه طنز در Mogi Guaçu (برزیل) رتبه دوم - هفتمین نمایشگاه بین المللی طنز Medplan (برزیل) 2015 "جایزه بین المللی Cartoon" جاده ابریشم” (چین) 2014 افتخار افتخار - مسابقه بین المللی گرافیک طنز "La Sonrisa Moche" 2014 (پرو) 2014 مقام اول کارتون موضوعی - هفتمین نمایشگاه بین المللی طنز Paraguaçu Paulista (برزیل) 2013 - مقام دوم 7 Cartome Salguaçuon بین المللی جایزه تعالی پائولیستا (برزیل) 2013 - هشتمین مسابقه بین المللی کارتون در زمینه حفاظت از محیط زیست 2013 (چین) 2013 و...

آثار (40)
                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل                              پائولو ویلانووا - برزیل
پائولو ویلانووا - برزیل

هنرمندان