728 x 90

رینالدو فیگوایردو

 • برزیل رینالدو فیگوایردو
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  Reinaldo Figueiredo اهل ریودوژانیرو است. او به عنوان کاریکاتوریست و تصویرگر در هفته نامه طنز O Pasquim شروع به کار کرد و از سال 1974 تا 1985 در آنجا ماند. در سال 1984 همراه با هوبرت و کلودیو پایوا ماهنامه O Planeta Diário را ایجاد کرد. بعدها، Planeta Diário با Casseta Popular ادغام شد و گروه Casseta & Planeta ظهور کرد که به مدت 18 سال یک برنامه طنز را در تلویزیون Globo در ساعات پربیننده نگه داشت. اما این کمدین به حمایت از کاریکاتوریسم ادامه داد. او چهار کتاب منتشر کرده است: رسوایی‌های مصور (1984)، نقاشی‌های طنز (2007)، شب‌های خودکار (2010) و هنر زوار (2014). او قبلاً نقاشی های خود را در روزنامه O Globo منتشر کرده است، ستون نویس Folha de S. Paulo بود و با مجله Piauí همکاری می کرد. رینالدو نیز یک نوازنده است. او در کنسرت‌ها و آلبوم‌های Casseta & Planeta باس الکتریک می‌نواخت و در حال حاضر در کوارتت Companhia Estadual de Jazz (CEJ)، گروهی از ریودوژانیرو که به سامبا جاز اختصاص دارد، باس می‌نوازد. از سال 2013 او برنامه A Volta ao Jazz em 80 Mundos را در رادیو باتوتا (رادیو اینترنتی از موسسه Moreira Salles) ارائه می دهد.

آثار (20)
                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل                              رینالدو فیگوایردو - برزیل
رینالدو فیگوایردو - برزیل

هنرمندان