728 x 90

محسن نوری نجفی

 • ایران محسن نوری نجفی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  محسن نوری نجفی از ایران

  در سال ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد

  او در جشنواره های متعددی برنده جایزه شده است و آثارش را در نمایشگاه های انفرادی و گروهی بسیاری شرکت داده است

  برخی از جوایز او:

  جایزه بزرگ جشنواره کارتون کره جنوبی ۱۹۹۶

  مدال نقره و دیپلم افتخار از جشنواره تولنتینو، ایتالیا ۱۹۹۳

  دیپلم افتخار از جشنواره بین المللی کره جنوبی ۱۹۹۳، ۱۹۹۴

  و جوایز متعدد دیگر

آثار (30)
                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران                              محسن نوری نجفی - ایران
محسن نوری نجفی - ایران

هنرمندان