728 x 90

مجمیر میهاتوف

 • کرواسی مجمیر میهاتوف
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  مجمیر میهاتوف - کرواسی

  مجمیر میهاتوف در سال 1952 در زادار ، کرواسی متولد شد.

  وی فارغ التحصیل آکادمی آموزشی هنرهای زیبا در زادار است.

  در ابتدا فعالیت خود را به عنوان طراح و همچنین انیماتور ، فیلمنامه نویسان و کارگردان در تئاتر عروسکی زادار آغاز کرد.

  در سال 1978 فیلم انیمیشن "Reklamomanija" را ساخت.

  او نقاشی پردهٔ نمایشی و عروسکی را برای بیش از 60 نمایشنامه کار کرد. و برای همین کار در مسابقات ملی و بین المللی  جایزه کسب کرد.

  او به عنوان عضوی از انجمن کاریکاتوریست های کرواسی ، دو بار به عنوان مؤثرترین هنرمند جشنواره های بین المللی کارتون ، موفق به دریافت OSKARIKA شد.

  کارتونهای وی در روزنامه ها و مجلات مختلفی در کرواسی و خارج از کشور منتشر می شوند (Slobodna Dalmacija, Vjesnik, Zadarski list, Narodni list....).

  او اولین جایزه خود را به عنوان کاریکاتوریست در سال 1976 کسب کرد.

  سپس جوایز متعددی در داخل و خارج از کشور دریافت کرد.

  به عنوان مثال در سال 2017 وی در 37مین مسابقه بین المللی کاریکاتور ملانصرالدین در ترکیه جایزه بزرگ را دریافت کرد.

  می توانید از 28 ژانویه تا 8 آوریل 2018 ، هر یکشنبه از ساعت 10 تا 12 صبح و از 2 تا 5 بعد از ظهر از نمایشگاه او در ECC بازدید کنید.

آثار (64)
                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی                              مجمیر میهاتوف - کرواسی
مجمیر میهاتوف - کرواسی

هنرمندان