728 x 90

سعید شمس

 • ایران سعید شمس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  سعید شمس متولد مرداد 1368

  از سال 1385 وارد عرصه طراحی گرافیک شد و در یک شرکت تبلیغاتی شروع بکار کرد،

  علاقه ی او به طراحی و نقاشی باعث شد که بطور جدی آن را دنبال و وارد این عرصه شود.                           

   در سال نود مدرک کاردانی انیمیشن را از دانشگاه دریافت کرده و   

  کار خود را در انتشارات، مطبوعات، پروژه های ساخت انیمیشن و هنر کاریکاتور ادامه داد.

  وی در این سالها در جشنواره های داخلی و خارجی کاریکاتور شرکت داشته و برنده جوایزی نیز شده است

آثار (39)
                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران                              سعید شمس - ایران
سعید شمس - ایران

هنرمندان