728 x 90

مسعود فقیر

 • ایران مسعود فقیر
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  مسعود فقیر

   متولد سال ۱۳۳۲ تهران.

  از اوایل جوانیم شیفته کاریکاتور های بدون شرح و با خطوط ساده و پر مفهوم بودم که عاقبت در این راه توانستم قدمی بردارم.

   از سال ۱۳۷۰ با مجله طنز و کاریکاتور همکاریم را شروع کردم که تا کنون هم ادامه دارد و از استاد جواد علیزاده که همیشه مشوق من بوده اند بسیار سپاس گذارم.

   در مسابقات جهانی چند بار بیشتر شرکت نکرده ام که دوبار در مسابقات کاریکاتور ملا نصرالدین ترکیه کارم برگزیده شد و یک بار هم در مسابقات جهانی کاریکاتور های ورزشی تهران نفر دوم شدم.

  در سال ۱۳۸۳ کتاب کاریکاتور ها سخن می گویند را که حاوی ۱۰۸ کاریکاتور بود به چاپ رساندم.

  امیدوارم بتوانم در آینده کار هایی را ارائه بدهم که لایق شما دوستان عزیز باشد.

آثار (31)
                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران                              مسعود فقیر - ایران
مسعود فقیر - ایران

هنرمندان