728 x 90

وقتی ما نیستیم / مجتبی حیدرپناه

وقتی ما نیستیم / مجتبی حیدرپناه
وقتی ما نیستیم / مجتبی حیدرپناه

«مجموعه وقتی ما نیستیم » مجموعه‌ای ۴ جلدی است که داستانش درآزمایشگاه مدرسه‌ای می گذرد و هرکتاب، داستان و اتفاق جدیدی را دنبال می کند. رده سنی کتاب ها کودک و نوجوان است که به سفارش انتشارات میچکا (واحد کودک و نوجوان انتشارات مبتکران) کارشده است.

سعی کردم به دید یک تجربه به این مجموعه نگاه کنم و با اینکه داستانش فضای رئالی دارد و زیاد امکان تخیل را به تصویرگرنمی دهد اما تصمیم گرفتم خودم را درچالش بیندازم و ببینم چقدر می توانم روی نور، سایه ، رنگ و فضا مانور بدهم با اینکه هنوز ضعف‌هایی دارند اما تجربه خوبی بود.

داستان کتاب‌ها راجع به وسایل آزمایشگاهی درمدرسه‌ای است که هر باریک داستان و اتفاقی درآنها می افتد و بچه‌ها‌یی که داستان را می خوانند و اتفاقاتش را دنبال می کنند، درکنارش با وسایل آزمایشگاه هم آشنا می شوند. کتاب اول راجع به مدادی است که درآزمایشگاه جا می ماند و اتفاقات مختلفی برایش می افتد.

درکتاب دوم، وسایل آزمایشگاه تصمیم می گیرند این بارخلاق باشند و خلاقیت به خرج بدهند و هر کدام یک کارخلاقانه بکنند.درکتاب سوم، با وارد شدن یک قالب بدن به آزمایشگاه و دعوایی به خاطراینکه چه کسی  رئیس آزمایشگاه باشد می شود و درکتاب چهارم ، اسکلت آزمایشگاه تصمیم می گیرد ازآزمایشگاه پا به بیرون بگذارد تا بقیه مدرسه را ببیند.

داستان‌ها بعد ازخوردن زنگ مدرسه شروع می شود، وقتی که همه از مدرسه رفته اند و با این اتفاق ها سرایدار مدرسه فکر می کند خیالاتی شده است.

بعد ازخواندن داستان کتاب‌ها، شروع کردم به اتود زدن پلان هایی که درذهنم درست می شدند؛ هر کتاب مجموعا با تصویر روی جلد ۱۴ تصویر داشت که بعد ازاتود زدن و رفع اشکال‌ها شروع به رنگ کردن می کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه‌های دیگر مجتبی حیدر پناه در روزرنگ را اینجا و اینجا ببینید.

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر