728 x 90

Winners of 18th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival – 2019

img
Winners of 18th FreeCartoonsWeb International Cartoonet Festival – 2019

1) Cartoon:
(A) Artificial Intelligence   (B) 5G Era
(C) Humor of Book   (D) Free Theme

2)Caricature:

(A) Famous President  (B) SportsStar
(C) Entertainment Star  (D) Business Star
RULES

 Juries:

Xiao Chengsen
Wu Jianjun
Zhang Wei
Huang Qigong
Yu Tiancheng
Kuang Biao
Jin Hui
Jiang Lidong

winners

 

 

Latest Winners

Upcoming Contests

SHOW MORE

Artists

SHOW MORE

Latest Galleries

SHOW MORE

Latest Videos

SHOW MORE