728 x 90

تحلیل مسعود ضیایی از یک طرح بارتاک

10.0تحلیل مسعود ضیایی از یک طرح بارتاک
تحلیل مسعود ضیایی از یک طرح بارتاک نمره: 10.0

این اثر«میروسلاف بارتاک»ازآثارشاهکاردنیای کارتون است.کاری ساده با نمایی که از روبرو مخاطب را دقیقا درجای کسی قرارمی دهد که دارد چشمانش را بینایی سنجی می کند و دراصل ، این مشاهده گراست که بیماراست و این خود دکتر است که مشکل اصلی تاردیدن ماست. یک پارادوکس و تناقض که مخاطب را غافلگیرمی کند .اکثر کارهای «بارتاک» ساده و با خطوطی منظم است و درفضایی اغلب سفید طراحی می شود. دراین اثرشخصیت اصلی کارتون ، که خود عینک دارد، براین اتفاق عجیب اضافه می کند. بزرگی تابلوی علاِئم نسبت به دکتر، اغراق هوشمندانه ای بوده است که کمک بسیاری به ترکیب و قاب بندی و استحکام اثرکرده است. ازطرفی تأکید کارتونیست بر واضح خواندن این علائم توسط مخاطب است تا تار بودن دکتر را ، که طنز اصلی اثراست ، تشدیدکند.

  • خلاقیت
  • نوآوری
  • تکنیک
  • انتقال مفهوم

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر