728 x 90

نقدانیمیشن آخرین داستان دربرنامه هفت

نقدانیمیشن آخرین داستان دربرنامه هفت
نقدانیمیشن آخرین داستان دربرنامه هفت

انیمیشن «آخرین داستان»ساخته اشکان رهگذر، با حضور مسعود فراستی، محمدتقی فهیم و ناصرهاشم زاده درمیزنقد برنامه سینمایی هفت نقد و بررسی شد.

به گزارش سایت ایران کارتون ، درابتدای این برنامه کلیپی درخصوص معرفی این فیلم و عوامل آن پخش شد و سپس ، محمدتقی فهیم به بهانه نقد فیلم انیمیشن آخرین داستان به تاریخچه مختصرانیمیشن درایران پرداخت و گفت: ما سابقه طولانی درساخت انیمیشن داریم که برای نمونه می توان به آثار«اسفندیاراحمدیه» اشاره کرد.وی ادامه داد : می توان‌ گفت که انیمیشن برای ایران است امامطابق معمول درانیمیشن هم پیشرفت زیادی نداشته ایم. قبل ازانقلاب انیمیشن چندانی نداشتیم ولی بعد از آن، جهش خوبی داشتیم اما هنوز تکلیف مان با این پدیده مشخص نیست.وی دراین باره ادامه داد:مشکل این است که دست اندرکاران دربحث تکنیک حرکت شخصیت ها سعی نمی کنند به انیمیشن دنیا نزدیک شوند؟ این فیلم، به خاطرپرداختن به تاریخ ایران مهم است ولی مشکل تکنیک حرکت دارد.فهیم، لزوم دست یابی به صنعت انیمیشن راداشتن کاراکتر شناخته شده دراین عرصه عنوان و خاطرنشان کرد: بخش اصلی مخاطبان ما درحوزه انیمیشن ، کودک و نوجوان است که این فیلم نتوانسته به آن دست پیدا کند و در نتیجه ،کاری که می توانست در گیشه موفق باشد، نتوانسته است مخاطب زیادی جذب کند.

درادامه نقد این انیمیشن، ناصرهاشم زاده با اشاره به اینکه  میراث بزرگ ماست ونویسنده آن را هم حکیم می پنداریم ، تاکید کرد: بنا براین، هراقتباسی که از آن می شود باید باید به آن نزدیک وحکمت آمیز باشد .وی تصریح کرد : البته فیلم درکل برای من قابل قبول است زحمت زیادی برایش کشیده شده است ولی غفلت از این‌ مساله که حکمت داستان چیست و گم کردن ایده اصلی اشتباه است. هاشم زاده ، یکی از ضربه هایی که این فیلم دیده را سهل انگاری درطراحی شخصیت عنوان کرد و گفت : برای فیلم‌ زحمت کشیده شده است اما شخصیت های ضحاک و جمشید ناقص هستند و کاوه هم دراین فیلم‌ غایب است و این درصورتی است که می شد یک ایده از شاهنامه گرفت و به عنوان مثال، به بحث تقابل کاوه و ضحاک پرداخت.وی اضافه کرد: وقتی با شخصیت فریدون هم رو به رومی شوید، یک‌‌ چهره پرداخت نشده است.وی درپایان خاطرنشان کرد:اگراسطوره ها را می خواهیم با زبان انیمیشن بیان کنیم، نباید آن ها را تقلیل داد.

مسعودفراستی نیز درادامه با اشاره به لزوم انجام کارجدی تحقیقاتی دربرخی آثار خاطرنشان کرد: ذات انیمیشن برای مخاطب کودک و نوجوان است اما دیالو گ های این انیمیشن ثقیل و متناسب مخاطب کودک نیستند.دراین میان ، مشکل ما اول فیلمنامه است و بعد تکنیک. فیلم نامه از پس شخصیت ها برنیامده و نباید نصف و نیمه باشند. شخصیت پردازی ها نیز، خصوصا فریدون و ضحاک خوب نیست اما دوجنگ ساخته است که درانیمیشن ایران جلو است. چهره هایی هم که ساخته است،ویژگی های چهره ایرانی دارد که دربیست سال اخیرنداشتیم.فراستی درادامه با اشاره به اینکه هیچ وقت درانیمیشن بلند موفق نبوده ایم اظهارکرد:پیشنهاد من ساخت فیلم های کوتاه انیمیشن است  و دراین زمینه است که می توانیم موفق باشیم.وی اضافه کرد: شیاطین و اجنه ما، ویژگی های دیگری دارند که می شود به آن پرداخت.این منتقد، موسیقی فیلم را هم، جزتیتراژپایانی آن ، خوب ندانست وگفت : موسیقی اش خوب نیست چون حماسی نیست اما موسیقی آخر آن ، که شهرام ناظری خوانده است، بسیارقوی وحماسی است.

جدیدترین اخبار

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر