728 x 90

روزنامۀ "Raposa"

روزنامۀ "Raposa"
روزنامۀ "Raposa"

در تصاویر زیر شمارۀ 21 روزنامۀ "Raposa" را مشاهده می‌کنید.

بسیاری در دهۀ 70 از دیدن تصاویر این روزنامه شگفت‌زده می‌شدند. بخش‌هایی از تصاویر این روزنامه در نشریات داخل و خارج از برزیل به چاپ رسیده‌اند. 

بسیاری از اثار منتشر شده در این روزنامه برندۀ جایزه شده‌اند و خود روزنامه نیز در سال 1978-1977 برندۀ جایزۀ the Clube de Criacao de São Paulo  و شایستۀ چاپ در "Golden Notebook"  شد.

 

جدیدترین اخبار

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر