728 x 90

کریستیان توپان

 • رومانی کریستیان توپان
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  کریستیان توپان - رومانی

  من در 19 اکتبر 1963 متولد شدم و در 1980 کار کارتون را شروع کردم.من از سال 1990 یک کاریکاتوریست مطبوعاتی بوده ام که برای روزنامه های مختلف رومانی کار کرده ام. من همچنین مدیر هنری روزنامه ماکسیم هستم. نمایشگاه های شخصی در بخارست، کالاراشی

  (رومانی) ، گابروو(بلغارستان) ، نووی ساد (صربستان)، در سال ۲۰۰۷ نمایشگاه کاریکاتور در هلند برگزار کرده‌ام و جوایز زیادی شامل: جایزه سوم در کارتون مطبوعات جهان (سینترا ، پرتغال) و جوایز بسیاردیگری کسب کرده‌ام.عضو هیئت داوران بین المللی در آلمان ، صربستان ، بلغارستان ، ترکیه ، مقدونیه و رومانی بوده‌ام. همچنین طراح و تصویرگر کتاب و پوستر هستم.

آثار (53)
                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی                              کریستیان توپان - رومانی
کریستیان توپان - رومانی

هنرمندان