728 x 90

کشیدن کاریکاتور با لکه های رنگ | آسیم چانترا روی

کشیدن کاریکاتور با لکه های رنگ | آسیم چانترا روی

آسیم چانترا روی از هند نشان می دهد که می توان با دیدن سوژه مورد نظر خود، با گذاشتن رنگ ها به تدریج از کل به جزییات رسید. در این تکنیک آسیم می کوشد تا نشان دهد می توان ایتدا رنگهایی را که در چهره مدل خود می بیند را با تاش های رنگی شروع کند و به تدریج به ظرافت های ناشی از دقت نظرش در مورد کار برسد.

این نحوه کار به طور قطع برای شما جالب خواهد بود.

شایان ذکر است که این اثر به شکل دیجیتال خلق شده است. از دیدن این فیلم هم لذت ببرید و هم آموزش ببینید.

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر