728 x 90

باقرهمتی

 • ایران باقرهمتی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

   

  طراح ،  نقاش، کارتونیست و تصویرساز

  متولد 1360 ساوه

  فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

  نفر برگزیده مسابقه کاریکاتور(بمب اتمی) ماهنامه گل آقا١٣٧٧

  نفرسوم جشنواره ملی هنر جوان در گرایش کارتون١٣٨٣

  شرکت در مسابقه بین المللی کارتون ترکیه(Golden Muflon)  1998

  نفر سوم جشنواره هنر های تجسمی استان مرکزی در گرایش طراحی١٣٩٠

  نفر اول جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی در گرایش طراحی١٣٩١

  جایزه ویژه چهارمین جشنواره بین المللی کارتون  کتاب١٣٩٨

  فینالیست (برنده رزرو هفتم)در مسابقه بین المللی کارتون هند2019

  برگزیده مسابقه بین المللی کارتون بجنورد1400

  شرکت در نمایشگاه گروهی تصویر سازی البرز1398

  شرکت در گرایش تصویرسازی جشنواره هنرهای تجسمی فجر(گرایش تصویرسازی)1400

  اولین نمایشگاه کارتون و تصویرسازی گروه ماه تونز/کرج-گالری ماه زاد 1401

  دومین نمایشگاه کارتون و تصویرسازی گروه ماه تونز/ تهران-گالری شمیس1402

   

آثار (34)
                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران                              باقرهمتی - ایران
باقرهمتی - ایران

هنرمندان