728 x 90

رونالدو کنیا دایس

 • برزیل رونالدو کنیا دایس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  رونالدو کنیا دایس - برزیل

  رونالدو کنیا دایس( 20 ژوئیه 1951) کاریکاتوریست برزیلی است.علاوه بر کاریکاتوریست ، جراح هم هست.

  او جوایز بی شماری را در داخل و خارج از کشور کسب کرده است ، و امروز یکی از معتبرترین کارتونیست های طنز برزیل است.

  چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته است ، سه کتاب کار کرده است: The Man Who Laughs, I can laugh now, doctor and Smile ... you're endangered

   چندین کتاب گردآوری کرده است. به عنوان یک طراح ازسال 1985 آغاز به کار کرده است و برنده جایزه اول مجله PB Search Humoristas Newشد.

  از سال 1995 ، کاریکاتوریست پیشرو در  روزنامه  Caxias do Sul و   Zero Hora بوده است.

  او  در ایالات متحده ، نقاشی هایش را از طریق Cartoonist & Writers Syndicate و در اروپا  از طریق  Joker Feature Serviceمنتشر کرد.

  از اوبرای شرکت در انتشار هشتادمین سال روزنامه Le canard encahaine در فرانسه دعوت شد.

  رونالدو یکی از پرافتخارترین کارتونیست های برزیلی  در داخل و خارج از کشور است.

  او برندهٔ بیش از 60 جایزه شده و در ۳۵ امین مسابقه بین‌المللی  بلژیک شرکت کرده است.

  در برزیل بارها برندهٔ جایزه بوده و اخرین دستاوردش جایزهٔ چهارمین دورهٔ مسابقهٔ Mostra Maranhanse of humor بوده است.

  برخی از کشورهایی که کارتونهای  رونالدو در آنها به نمایش گذاشته شده: ژاپن ، اسپانیا ، بلژیک ، اندونزی ، ترکیه ، یوگسلاوی ، فرانسه ، کره جنوبی ، کرواسی ، پرتغال و آلمان.

  کتابها:

  The Laughing Man , Publisher Tche , 1987

  Can I laugh now, doctor? , South Village Publisher, 1995

  Smile ... You're Endangered , Age Publisher, Porto Alegre, 2000

آثار (62)
                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل                              رونالدو کنیا دایس - برزیل
رونالدو کنیا دایس - برزیل

هنرمندان