728 x 90

فراخوان فستیوال مجازی کارتون آفریقا و کوید-19

فراخوان فستیوال مجازی کارتون آفریقا و کوید-19
فراخوان فستیوال مجازی کارتون آفریقا و کوید-19 مهلت شرکت در مسابقه: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

موضوع: کارتون آفریقا و کوید-19

فستیوال مجازی کارتون آفریقا و کوید-19

برگزار کننده:

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا با همکاری دانشگاه نایروبی و جامعه کارتون شرق آفریقا

موضوع اصلی:

آفریقا و پاندمی کوید-19 

زیر موضوعات:

1 )رعایت اصول بهداشتی

2 )خانواده در قرنطینه

3 )فاصله گذاری فیزیکی

4 )فداکاری کادر درمان

5 )رفتارهای انسان دوستانه مردم

6 )هم یاری دولت ها

7 )امرار معاش در زمان همه گیری کوید-19

8 )خرید بیش از اندازه آذوقه از روی وحشت

9 )افسانه ها و واقعیت ها

10)تحریم های یکجانبه مانعی در مقابله با کوید-19

11 )بخشودگی بدهی ها

12 )آفریقا پس از کوید-19

13 )آثار کوید-19 بر پروژه خاموشی سلاح ها در آفریقا

مهلت ارسال آثار: 15 مرداد ماه 1399( تا 12 نیمه شب)

شرایط شرکت در مسابقه:

- صرفا اتباع کشورهای آفریقایی و جمهوری اسالمی ایران می توانند در این مسابقه شرکت نمایند؛

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نماید؛

- آثار در اندازه A4 با فرمت JPEG و با حداقل رزلوشن DPI 300 باشد؛

- به همراه آثار باید فرم شرکت در مسابقه ارسال شود؛

- آثار ارسالی نباید قبال برنده یا منتشر شده باشد؛

- استفاده از همه ی تکنیک ها و روش ها آزاد است؛

- آثار ارسالی نباید از قوانین کپی رایت تخطی کنند؛

- با ارسال اثر، شرکت کننده تضمین می کند که اثر خود فرد بود و به برگزارکننده اجازه می دهد تا همه یا بخشی از اثر را به طور رایگان برای انتشار و یا نمایش در رسانه ها در ارتباط با نمایشگاه استفاده نماید.

داوری:

آثار دریافتی در دو بخش منتخب مردمی و منتخب داوران شرکت داده می شوند:

منتخب مردمی:

بخش کارتون منتخب مردمی در تاریخ 20/4/1399 تا 27/5/1399 در فیسبوک سفارت جمهوری اسلامی

ایران به آدرس Kenya.Iran @برگزار خواهد گردید. دو اثری که بیشترین کلیک را دریافت کنند، به عنوان

منتخب مردمی معرفی خواهند شد.

نفر اول منتخب مردمی: 300 دلار

نفر دوم: منتخب مردمی: 200 دلار

منتخب داوران:

نفر اول منتخب داوران: 500 دلار

نفر دوم منتخب داوران: 400 دلار

نفر سوم منتخب داوران: 300 دلار

تاریخ اعلام نتایج: 3 / 6 / 1399 بر روی سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران به آدرس: ir.gov.mfa.kenya://https و

فیسبوک سفارت جمهوری اسلامی ایران: Kenya.Iran@

نشانی ارسال آثار:

Email: covidinafricafest@gmail.com

برای اطلاعات بیشتر به سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا به آدرس
https://kenya.mfa.gov.ir/portal/NewsView/595859

مراجعه کنید.

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر