728 x 90

پیام برومند

 • ایران پیام برومند
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  پیام برومند از ایران

  پیام برومند در سال 1363 در ایران به دنیا آمد.

  او کارشناسی خود را از دانشکده هنر دانشگاه آزاد در سال 1386 در رشته نقاشی دریافت کرد.

  او کارتونیست و تصویرگر ایرانی است.

  او یکی از اعضای اصلی انجمن هایی مانند انجمن هنرمندان و روزنامه نگاران فرانسه ( سی اف پی) و انجمن کارتون موومنت ( هلند ) است.

  پیام برومند در حال حاضر با مجله " پیوست" همکاری دارد.

  او در سال 2014 برای تحصیل در رشته تاریخ هنر به وین رفت و درحال حاضر در این شهر زندگی و تحصیل می کند.

  طراحی های او در روزنامه ها و مجلات متعدد خارجی مانند: لوموند ( فرانسه)، اوفیزیر ( سویس)، فلیچ تلکور ( آلمان) مجله 360 ( هلند) و... به چاپ می رسند.

  او در نمایشگاه های ملی و بین المللی مختلفی شرکت کرده است.

آثار (30)
                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران                              پیام برومند - ایران
پیام برومند - ایران

هنرمندان