728 x 90

پافارو

 • برزیل پافارو
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  "با حساسیت، به شیوه ای شخصی و اصیل، آفرینش های او اصیل هستند و شخصیت دوستانه و شوخ طبع او را به همراه دارند. در هر کاری که انجام می دهد - طرح ها، بوم ها، کاریکاتورها - به ارتباطی عینی با زندگی روزمره دست می یابد و جوهر خود را با رنگ ها و خطوط منتقل می کند. که علامت تجاری آن منحصر به فرد است

آثار (21)
                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل                              پافارو - برزیل
پافارو - برزیل

هنرمندان