728 x 90

فرزانه وزیری تبار

 • ایران فرزانه وزیری تبار
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  فرزانه وزیری تبار در سال 1366 به دنیا آمد

  او مجسمه ساز و کارتونیست است .

  او اولین اثر خود را بین آشنایان و فامیل و سپس در بین عموم به نمایش گذاشت.

  او در رشته مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه تهران تحصیل کرده است

  او از سال 2006 در زمینه کارتون فعالیت دارد و برنده جوایز ملی و بین المللی متعددی شده است

  تحصیلات:

  1389 تا 1394 کارشناسی ارشد از دانشکده هنر دانشگاه تهران

  1385 تا 1389 کارشناسی رشته مجسمه سازی از دانشکده هنر دانشگاه تهران

  1384 دیپلم نقاشی از مدرسه هنر یزد

  فرزانه وزیری تبار نمایشگاه های متعددی از آثارش در تهران و یزد برگزار کرده است

  جوایز:

  جایزه اول 3 مین جشنواره دفاع مقدس ایران 2013

  جایزه ویژه جشنواره مجسمه سازی ایران در سال های 2009 و 2010 و جوایز متعدد دیگر

  او از سال 2006 به عنوان کارتونیست فعالیت دارد.

آثار (34)
                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران                              فرزانه وزیری تبار - ایران
فرزانه وزیری تبار - ایران

هنرمندان