728 x 90

گیلمار فراگا

 • برزیل گیلمار فراگا
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  من در سپتامبر 1968 در جنوب برزیل متولد شدم.

  من یک تصویرگر و کاریکاتوریست هستم که در سالن های طنز ملی و بین المللی جوایزی دریافت کرده ام.

  از سال 1996، من با یک تصویرسازی سرمقاله برای مجله Zero Hora (پورتو آلگره / RS) کار می کنم و هنوز هم برای تصویرسازی جلد کتاب ها، سی دی ها و کمپین های تبلیغاتی وقت پیدا می کنم.

  من از طرفداران سرسخت کمیک هستم و سرگرمی جمع آوری مجلات و تحقیق در مورد تکنیک ها و مواد جدید برای تصویرسازی دارم 

  علاوه بر این، من خودم را وقف یک پروژه تحقیقاتی موازی در نقاشی می کنم

آثار (33)
                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل                              گیلمار فراگا - برزیل
گیلمار فراگا - برزیل

هنرمندان