728 x 90

ولادمیر سمرنکو درگذشت (1950-2021)

ولادمیر سمرنکو درگذشت (1950-2021)
ولادمیر سمرنکو درگذشت (1950-2021)

نوشتن این موضوع برایم بسیار دشوار است، نوشتن از مرگ، نه بدین معنا که خود پدیدۀ مرگ برایم سخت باشد، بلکه به کار بردن واژۀ مرگ در مورد این مرد، ولادمیر سمرنکو، که نزدیک‌ترین فرد زندگی‌ام و همسرم بود کاری بس دشوار است.

رفتن این مرد بزرگ برایم مانند این است که کل جهان مرا ترک کرده باشند.

او به مدت دو سال و نیم شجاعانه با بیماری‌اش مبارزه کرد، سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و شیمی‌درمانی می‌شد. در تمام این مدت به استثنای روزهای اخر، او مشغول کار بود، از نقاشی و کارتون و تصویرگری گرفته تا شرکت در مسابقات مختلف کارتونی. به واسطۀ همین‌ها بود که توانست دوام بیاورد. نمی‌توانست بدون مداد و قلموهایش زندگی کند، چراکه هنرمند زاده شده بود و سعی داشت هر روز هنرمند بهتری باشد.

ایرینا سمرنکو، همسر ولادمیر سمرنکو

Irina Semerenko

ایران کارتون درگذشت این هنرمند بزرگ را به همسر، خانواده ایشان و جامعۀ هنرمندان تسلیت عرض می‌کند.

 

پروفایل

 

اثری از ولادمیر سمرنکو

 

جدیدترین اخبار

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر