728 x 90

آلفردو مارتیرنا هرناندز

 • کوبا آلفردو مارتیرنا هرناندز
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  آلفردو مارتیرنا هرناندز در سال 1965 در سانتا کلارا  کوبا به دنیا آمد.

  او در سال 1984  در هفته نامه طنز Melaito شروع به کار کرد  در سال 1986 برنده جایزه بزرگ مسابقه «25 anos de humor en Palente» (25 سال طنز در Palente) شد.

  آلفردو مارتیرنا در سال 1987 اولین کتاب شخصی خود را با عنوان از گوش تا گوش منتشر کرد.

  او همچنین در تولید 10 کتاب جمعی شرکت کرد، مانند کتاب چاپ شده در ایتالیا Fumetty a Cuba که آثار 20 کاریکاتوریست معاصر کوبایی را گردآوری کرده است.

  وی از زمانی که به عنوان کاریکاتوریست شروع به کار کرد، با نشریات مختلف کشوری همکاری کرده است؛ مانند روزنامه Juventud Rebelde، مجله Bohemian; نشریه هفتگی Palante، "Tribuna de la Habana"، "Alma mater"، "Habanera" و....

  او همچنین با نشریات بین المللی مانند Diariomonitor و Chocarreros از مکزیک «El Jueves»، «Monografico.net»، «Batracio Amarillo» و «Periodico Diagonal» از اسپانیا؛ "Nuevo Diario" از نیکاراگوئه، و Witty World از ایالات متحده آمریکا کار کرده است.

   او در سال 2000،  40 کارتون خود را به دعوت گالری ایمپالس در سوئیس  به نمایش گذاشت.

  او همچنین کتاب طنز را در شرایط آزمایشگاهی با سرمقاله اسپانیایی «El Batracio» منتشر کرد و کتاب‌هایی مانند Hola caracola و El Pulpo ataulfo را برای کودکان مصور کرد.

آثار (30)
                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا                              آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا
آلفردو مارتیرنا هرناندز - کوبا

هنرمندان